يكشنبه, 11 خرداد 1399

کلیدواژه: نمایش هفت شهر عشق

هزینه بالای هتل اسپیناس پالاس باعث توقف یک نمایش شد

آوینی فیلم: رقم بالایی که هتل اسپیناس پالاس برای به صحنه رفتن نمایش «هفت شهر عشق» طلب کرد، موجب توقف اجراها شد.