شنبه, 16 آذر 1398

کلیدواژه: تینا آخوندتبار

تینا آخوندتبار روی رینگ «بی‌فروغ»

آوینی فیلم: تینا آخوندتبار پس از چند سال دوری از سینما و فعالیت حرفه‌ای در ورزش بوکس به زودی جلوی دوربین می‌رود.