شنبه, 5 مهر 1399

کلیدواژه: رنجکشان

نفوذ میلیاردر سینما به تئاتر

محمدصادق رنجکشان صاحب تماشاخانه شهرزاد شد

آوینی فیلم: سرمایه گذار جدید سینما که با سرمایه گذاری روی چند فیلم سینمایی در سال جاری حسابی خبرساز شد، با مدیریت یک تماشاخانه خصوصی فعالیتهای فرهنگی خود را افزایش می دهد.