شنبه, 4 خرداد 1398

کلیدواژه: نقد شبکه نمایش خانگی

جولان آثار ممنوعه در دوران مدیریتی حسین پارسایی در شبکه نمایش خانگی

نمایش خانگی یا نمایش ضدخانوادگی؟!

آوینی فیلم: همچنان آثار تصمیم‌های مخرب حسین پارسایی در شبکه نمایش خانگی ادامه دارد. کارگردانی که تئاتر لاکچری را در ایران رواج داد، شبکه نمایش خانگی را حیات خلوتی برای عرضه سریالهایی با رویکرد غربی کرد و در برابر بسیاری از بی سرو سامانی های این شبکه واکنش مثبتی از خود نشان نداد. پارسایی ها در بدنه مدیریتی و در جایگاه تولید آثار شرایط مخربی را در آینده هم رقم خواهند زد و نیاز به دیدبانی فرهنگی دارند.
انحراف سریالهایی که از طریق شبکه نمایش خانگی توزیع میشوند

چگونه «ممنوعه»، یک شبه تلاش‌ها را بر باد می‌دهد؟

آوینی فیلم: این روزها سریالهایی از شبکه نمایش خانگی عرضه میشود که نه تنها ارزشهای کیفی قابل توجهی ندارند، بلکه با توجه به افزایش قیمت دی وی دی ها نکته جدیدی به خریداران ارائه نمیکنند و به لحاظ موضوعات پرداختی هم انحرافاتی دارند. یکی از این مجموعه ها که به فصل دوم هم رسیده است، «ممنوعه» به کارگردانی یک تازه وارد در عرصه کارگردانی است.