سه شنبه, 6 خرداد 1399

کلیدواژه: تقلب در مسابقه برنده باش

واکنش تند محمدرضا گلزار به حواشی جنجالی مسابقه «برنده‌باش»

آوینی فیلم: گلزار در واکنش به حواشی اخیر «برنده باش» گفت: اشتباهی از «برنده باش» رخ داده و بچه ها در طراحی گزینه های یک سوال فوتسال را به جای فوتبال گوگل کردند و اشتباه بود. بعد برخی رفتند به حالت پلیسی آن شش ثانیه را چهار ثانیه کردند! من پنجاه و سه برنامه به همه شرکت کننده ها کمک کردم. غیر از ...
تازه ترین گاف تلویزیونی «مسابقه برنده باش» با طرح گزینه های اشتباه

سوگلی تلویزیون تو زرد از آب درآمد!

آوینی فیلم: سوگلی مدعی ارتقای فرهنگ مطالعه جدا از انواع انتقاداتی که به شکل اجرای برنامه اش وجود دارد، به تازگی نهایت یک اتفاق ممکن را رقم زد. وقتی شرکت کنندگان جوان مسابقه «برنده باش» از طرح گزینه های اشتباه در این برنامه سخن گفتند و تازه ترین گاف برنامه مورد علاقه مدیران تلویزیون را رونمایی کردند.