جلسه اول از سلسه جلسات "قرآن و علوم روز" با سخنرانی استاد امیدیانی دکترای فیزیک هسته ای و از شاگردان دکتر حسابی چهارشنبه28مرداد در سالن همایشهای موسسه شهید آوینی برگزار گردید.