آزمون کتبی "دوره های تخصصی فیلمسازی"موسسه شهید آوینی جمعه18مهرماه راس ساعت 10 صبح در محل موسسه فرهنگی هنری شهید آوینی برگزار گردید و لیست نفرات قبول شده در این آزمون بدین شرح خدمتتان اعلام میگردد.زمان انجام مصاحبه تخصصی متعاقبا اعلام خواهد شد.